Стапаријада

 

    У Србији постоје три села која носе назив Стапари или Стапар, то су Стапари код Ваљева и Ужица и  Стапар код Сомбора.
Великим сеобама српског становништва проузрокованим Аустро-Турским ратовима 1684/1697, 1714/1718. и 1737/1739. године
скоро су се  у потпуности  испразнила  села у ужичком крају. Поред Велике сеобе српског становништва под патријархом Арсенијем Чарнојевићем 1690.године сеоба становништва у ужичком крају најмасовнија је била 1739. године, када је како историјски извори наводе старовлашки бератлиски кнез Атанасије Рашковић из Старог Влаха и Златибора на сеобу повео око 6 000 породица преко Ваљева, реке Саве у Срем и Славонију, јужну Угарску. Приликом ових Великих сеоба једна број становника Стапара населио је се у засеок села Беломужевића код Ваљева и своме новом станишту дао име Стапари, што је потврдио Љубомир Љуба Павловић у  књизи  „Колубара  и Подгорина “  - (издање 1907. године). На исти начин сматра се да je настао и Стапар код Сомбора. Било, како било, Стапарци су одлучили да се окупе  и друже.
   
На
иницијативу сомборских Стапраца 2002. године покренути  су  сусрети  ових села под називомСТАПАРИЈАДА“.
Ова манифестације
је осмишљена у циљу упознавања културе и традиције  села и дружење  уз пригодан културно забавни  и
спортско рекреативни програм. У ужичким Стапарима Стапаријада је одржана 2003. и 2006.године. Без обзира где и када је одржавана, Стапаријада је увек била занимљива,  посебна и непоновљива. На жалост задњих година ова манифестација је
престала
да се одржава у свом правом издању, тако да данас сусрете одржавају  једино  фудбалске екипе села.
   
Због
великог културолошког и друштвеног значаја  остаје нада да ће Стапаријада  наставити своје трајање ...

Галерију фотографија са Стапаријаде 2006. можете погледати ОВДЕ