Школа

 

 

Прва школа у Стапарима саграђена је  1892. године и налазила се између данашњег школског игралишта и продавнице Агро-производа. Посебним актом од 10.септембра 1892.године Министарства просвете и црквених дела Краљевине Србије, одобрено  је отварање Основне школе у Стапарима. Била је то четвороразредна школа и радила је без прекида све до јуна 1914.године, да би у  јануару 1919. године наставила са радом. У периоду Другог светског рата школа је радила са малим прекидима.

школа

1957. годне, постала је шесторазредна основна школа,а нешто касније прерасла је  у осмогодишњу основну школупериоду 1959/60.године изграђена је данашња школска зграда и добила је назив Основна школа Миливоје Којадиновић“, у Стапарима. У лето 1970. године укинута је Основна школа Миливоје Којадиновић“, а истог лета одлуком Скупштине општине Титово Ужице основана је нова осмогодишња школа у Стапарима, која је школске 1975.године, имала у 10 одељења 225 ученика. Као самостална основна школа престала је са радом 1981.године и од тада ради као издвојено одељење Основне школе Андрија Ђуровић из Ужица.До нове промене имена школе дошло  је 2003. године, када  матична школа Андрија Ђуровић мења назив, у  „Прва основна школа краља Петра II.
         
У периоду 2003/2012. година  на школској згради извршена је реконструкција крова, урађен санитарни чвор, уведено парно грејање и уређено школско двориште, тако да су услови рада и боравака у њој за разлику од већине сеоских школа  на завидном нивоу.

 Данас ову школу похађа 31 ученик.

Контакт: 031/38-07-030