Римско гробље

 


 

Археолошки  локалитет Римско гробље или Маџарско гробље како се у народу зове, налази се у Стапарима на надморској висини 700 метара у храстовој шуми и у засеоку Мојковићи. Локалитет се налази на раскрсници путева са једне стране издигнут изнад локалног макадам пута који води из села Стапара  за Поникве и са друге стране локалитет сече  шумски пут. Локални сеоски пут  повезан је са саобраћајницом  која се укључује у саобраћајницу познату као стари царски пут.


На локалитету  је  евидентирана већа некропола стећака XV XVII века.  са надгробним споменицима  који су већим  делом  утонули у земљу. 
На површини терена видљиво је 5о-ак надгробних споменика  у облику четвртастих надгробних плоча, сандука и сандука са степенастим доњим делом споменика.

 

римско

Галерију фотографија можете погледати ОВДЕ

  Споменици су монументални дужине преко два метра, рађени су од грубо обрађеног сиво-беличастог и црвенкастог кречњака. Уобичајена орнаментика на надгробним споменицима засада није откривена.

    Некропола стећака  смештена је у  живописном пределу села Стапари, једна  је од већих средњевековних  некропола, која заузима значајно место  као културно историјски споменик који је потребно заштити и презентовати јавности  у оквиру туристичке карте Стапара у непосредној близини урбаног  језгра Ужица. 

Пројектом се планира конзервација и презентација споменика  са израдом  добрих ознака прилазу некрополи, израда асфалтних и добрих земљаних путева  кроз село, који треба да повежу локалитете, постављање ознака, инфра структуре кроз село и информационе табле на локалитетима који постају значајне туристичке дестинације. На самом локалитету поставити клупе за седење. Урадити путну мрежу која треба да повеже значајне културне историјске споменике Стапара и природне лепоте Стапара, у том правцу повезати некрополу стећака са  праисторијским насељем на  Великој Градини и остацима старог пута кроз село и центар села,  и аеродромом Поникве, и природним реткостима лековитих извора бање у Стапарима  и  природним лепотама пећине Мегаре  која чува још многе своје неоткривене  тајне.

Чувањем културне баштине  Стапара,  чувају се значајне културно-историјске вредности  природног резервата клисуре Ђетиње,  које заједно са природним одликама и реткостима клисуре посетиоцима пружају комплетан  доживљај  заједно са упознавањем прошлости краја. За само село ово су велике могућности да развије сеоски туризам.
 


У Суботу 16.Маја 2015 на локалитету "Римско гробље" у засеоку Мојковићи у Стапарима отворена је јавна чесма, коју је група мештана засеока Мојковићи даровала свом селу.Чесму је свечано отворио председник МЗ Стапари Слободан Курлагић уз присуство представника градске власти, медија, пријатеља и мештана.
 

 
Фотографије можете погледати ОВДЕ