Привреда

 

    

  Основна делатност становиштва Стапара одувек  је  била пољопривреда. Раније се базирала на сточарству и ратарству, док данас уз производњу кромпира предњачи воћарство , односно производња малине и купине.

  Обим производње као и пласман производа зависио је од тржишне политике државе, односно од примењеног модалитета.
  Из тог разлога ,   давне 1924.године када је задругарство у Србији  било у повоју, Стапарци су основали земљорадничку и кредитно набављачку задругу. Овај облик удруживања значајно је утицао на живот села. Стапарска задруга је шездесетих година припојена ужичкој задрузи и у њеном саставу је егзистирала до краја прошлог века, то јест до гашења задругарства.
  Поред
  задруге значајан утицај на развој пољопривреде имало је пољопривредно добро Поникве, које својим великим делом гравитира на територији  Стапара.

  Велику улогу за развој села имале су и важне саобраћајнице као што  су: „Кириџијски друмиз турског периода,  који је повезивао  Ужице са источном Босном, пруга Ужице-Сарајево, пруга Београд-Бар, магистарлни пут Ужице- Вишеград  и аеродром Поникве.

  За потребе градње ових објеката на подручју села својевремено су радила  три каменолома.   

  Индустријализација земље која је почела половином прошлог века покренула је миграцију великог броја становника на релацији село- град и тиме значајно изменила слику Стапара.
  Економски
  преокрет и развој приватног предузетништва
  такође је имао велики  утицај  на привреду села. У периоду од 1992. до 2013. године на територији Стапара у различитом временском периоду радила јe 21 продавница, 7 кафана и једна млекара.

  Данас од привредних субјеката на територији Стапара  издвајају се: ЈП“Аеродром Поникве“-Ужице, Контрола летења Србије и Црне Горе, производни погонБоки пласт“ – власник Жељко Перишић, СТРБуковик“ – власник Александар Аћимовић, погон за откуп и прераду шумских плодова и јагодичастог воћа ДОСабља“ –  власник Мирко Богојевић, ауто-механичарска радња СЗРВуковић“- власник Милисав Вуковић, FLASH MAKER трговина на велико и  производња украсних кеса -  власник Бориша Илић и грађевиска фирма СЗР ”Гаго“ – власник  Драган Васић.