"Мале архитекте",Изложба радова насталих током фестивала

"сађење дрвета","великани науке", "ИЛИЈАДА" - фотографије