Назив села

 


       У писаним траговима под овим именом, село се први пут помиње крајем XV века док прва писана година је 1572. када се помиње Трнава, засеок села Стапара.

       Стапари су од давнина познати по сточарству и производњи млечних производа.За то су некада како каже Вук Караџић коришћене посебне дрвене посуде које су се звалестап“. Од те речи произашао је топоним Стапари, место где живе људи који се баве производњом белог мрса у „стаповиматј. дрвеним качицама. У говору мештана овог и суседних села поред назива Стапари, може се срести и Стопари. Овај назив вероватно долази од синтагместопари“, у значењу сто пари волова, што је опет у вези са гајењем стокеговеда. Истог значења су називи села Стапар код Сомбора и Стапари код Ваљева који су добили име по ужичким Стапарима.