Месна заједница

 


       Статус
      Месне заједнице Стапари у прошлости био је доста значајнији, а  њена територија знатно већа, јер у саставу Стапaра налазила се и данашња МЗ Волујац.

       У Кнежевини Србији 1839.године установљене су нове административне јединицеопштине. Тада су Стапари добили  своју општину и примитељствени суд. Први предсадатељ општинепрвим годинама тако се звао) био је Лазар Ненадић (Радојичић), а његови помоћници, кметови Васо Кнежевић и Тодор Митрашиновић (Даничић).
    МЗ

       Уредбом од 1844.године општине се групишуукрупњавају и тада у састав општине Стапари улазе Качер и Љубање, али ова уредба је кратко трајала, до 1846. године, када се поново враћа у пређашње стање.Општина Стапари од свог оснивања 1839.године па до 1890. године била је у саставу Златиборског среза, а од тада па до 1945. године у саставу Ужичког среза. Статус месне заједнице Стапари су добили 1962.године и до данас  се налазе у саставу  Општине Ужице.