Др Милун Перишић

 


 •  

     Рођен је 11. децембра 1970.године у Ужицу. Основну школу завршио је у Стапарима и добитник је Вукове дипломе. Средњу школу Радоје Марић (Погонски електричар за електромоторне погоне) завршио је у Ужицу 1989.године и више него успешно, добитник је дипломе Мика Петровић Алас. Исте године уписао је Електротехнички Факултет у Београду, који је наставио да похађа после одслуженог војног рока 1990.године. Дипломирао је на одсеку за Енергетске претвараче и погоне 1996.године са просечном оценом 9.00. Постдипломске студије на истом смеру уписуао је 1996.године као стипендиста Министартсва за Науку и Технологију Републике Србије.1997. године запослио се као асистент на истом одсеку. Написао је неколико чланака у области контроле сервопогона који су објављени у домаћим публикацијама.

  Магистрирао је 2001. године са просечном оценом 10, после чега одлази на докторске студије у Бостон (Масачусетс) на Northeastern University, где је радио као асистент. Докторирао је 2006.године, после чега је започео професионалну каријеру у Напредном Технолошком Центру Џенерал Моторс (GM Advanced Technology Center, Torrance CA), на контроли електричних мотора за хибридна и електрична возила. 2013. године прелази у Zodiac Aerospace Carson, CA, a 2015. u Honeywell International, Torrance CA, Aerospace Division. У комерцијалној авио индустрији се углавнон бави контролом електричних мотора и енергетских претварача.

 • Аутор и коаутор је неколико радова објављених у IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), као и око 50 патената у области контроле електричних мотора и енергетских претварача.

 • Milun Perišić
  Curriculum Vitae
  PROFESSIONAL INTERESTS
  • Vector and scalar control of electrical drives
  • Implementation of statistical and adaptive signal processing in energy conversion and control systems
  • Modeling, testing and control of DC/DC and AC/DC converters, electrical machines and servomechanisms
  • Kalman filtering and estimation theory applied in electrical drives, power electronics and power systems
  • Applied mathematical methods in electrical engineering: Unconstrained and Constrained Optimization,
  Lagrange multiplier methods
  • Embedded systems programming
  • State space control in continuous and discrete time domain, stability analysis, pole placement
  • Work as a part of multi-disciplinary team on solution of complex control problems and implementation of
  the-state-of-the-art algorithms
  EDUCATION
  Northeastern University, Boston, MA August 2001 - April 2006
  Ph.D. in Electrical Engineering
  • Adviser: Professor Aleksandar M. Stanković
  • Major: Power Electronics and Applied Linear Estimation
  • Minors: Signal Processing and Business Administration
  • Relevant courses from major: Power Electronics, Advanced Topics in Power Electronics, Adaptive Signal
  Processing, Detection and Estimation Theory, Analog Integrated Circuits, System Identification and Robust
  Adaptive Control
  • Relevant courses from minors: Statistical Signal Processing, Digital Signal Processing, Financial
  Accounting, Investment Analysis, Project Management
  University of Belgrade, Belgrade, Yugoslavia June 2001
  M.S. in Electrical Engineering
  • Major: Power Electronics and Drives
  • Minor: Computer Architecture
  • Thesis topic: “Design of Digital Polynomial Speed Controller for a Speed Servomechanism”
  • Adviser: Professor Slobodan Vukosavić
  • Relevant courses: Digital System Control, Microprocessor Based Control of Power Electronics,
  Microprocessor Based Control of Electrical Drives, Power Electronics, Transformers and Inductances in
  Power Electronics, Electrical Machinery, Computer Architecture.
  • Awarded both the prestigious University Scholarship and National Science Foundation Stipend
  • Graduated with highest honors. GPA 10/10.
  University of Belgrade, Belgrade, Yugoslavia September 1996
  Dipl. Ing. Degree in Power Electronics and Electrical Drives
  • Specialization in testing and control of electrical machines and power electronics. Skills in developing
  acquisition systems for measuring and observing of working characteristics of electrical machines.
  • Supervised projects for the design of high power transformers
  • Awarded the prestigious University Scholarship
  • Graduated with highest honors. GPA 9/10.
  SKILLS
  • Robust control of electric motors and power electronics, Design for six sigma, Modeling of electrical
  machines, power electronics components, batteries and control algorithms
  • Design and implementation of speed and position control of electrical machines and servomechanisms
  • Understanding of physics and characteristics of switching (IGBT, MOSFET, Diodes, Thyristors) and
  passive components (inductors, capacitors, resistors, transformers) necessary for the design of power
  converters, simulation and modelling of power conversion topologies, and simulation verification of
  electrical and thermal stress of design components.
  • Design and simulation of circuitry for RTD temperature measurement, CMOS temperature sensors,
  pressure sensors, current and voltage sensors
  • Applied mathematical methods in electrical engineering: Unconstrained and Constrained Optimization,
  Lagrange multiplier methods
  • System identification and Adaptive Control
  • Simulation and programming: Matlab/Simulink, Mathematica, Ansys (Maxwell, Simplorer), PLECS,
  Pspice, C, EDA Software (Protel, Orcad and Multisim), Assembly, MS Office.
  RESEARCH AND WORKING EXPERIENCE
  Honeywell International, Torrance, CA 2015 - Present
  Principal Engineer Systems
  DO-160 compliance, Control of electrical drives, Modeling and control for power electronics system, Design and
  implementation of advanced control algorithms, Optimization of product performance, Software and hardware
  design requirements compliance.
  • Control of three phase permanent magnet synchronous and induction machines
  • Control algorithms for 3 phase Active Rectifier
  • Unity Power Factor Control
  • Production, Return and Overhaul Support
  • Work with suppliers to review system components design
  • Develop and analyze system and performance requirements to meet DO-160 standard
  • Work with customers on design reviews and DO-160 compliance resolutions
  Zodiac Water & Waste Aero Systems, Carson, CA 2013 - 2015
  Senior Control Systems Engineer
  Control of electrical drives, Modeling and control for power electronics system, Design and implementation of
  advanced control algorithms, Optimization of product performance, Diagnostics and calibration procedures for
  control of variable frequency motor drives.
  • Speed control of three phase brushless DC and induction motors
  • Control algorithms for 3 phase Active Rectifier
  • Unity Power Factor Control
  • Work with suppliers to review power electronics and motor system design
  • Work with customers to develop and analyze system and performance requirements
  General Motors Advanced Technology Center, Torrance, CA 2006 – 2013
  Senior Algorithm Design Engineer
  Vector control of electrical drives for powers up to 200kW, Modeling and control of electrical traction system
  components, Production algorithm change request support, Implementation and experimental verification of
  control algorithms, Evaluation of performance of electrical traction system, Diagnostics and calibration
  procedures for control of electrical machines and power converters, MTPA and maximum system efficiency
  control strategies in control of electrical drives.
  • Control of three and five phase permanent magnet synchronous machines
  • Indirect field oriented control of induction machines
  • Control algorithms for wound rotor synchronous machines
  • Bidirectional matrix converter control in EPTO and battery charger applications
  • Silicon carbide diode utilization in current controlled voltage source inverters
  • Acoustic noise mitigation in control of electrical machines
  Northeastern University, Boston, MA July 2001 - April 2006
  Research Assistant, Power Electronics and Motion Control Group
  Conducting research in the areas of the signal processing and the estimation theory with application to power
  systems and power electronics as well as sensitivity analysis and fault modeling of indirect field oriented
  controlled induction motor drives.
  Projects have included:
  • Model based linear estimation of dynamical phasors by Kalman filtering;
  • Modeling of nonlinear phenomena in electrical drives and power systems with dynamical phasors;
  • Sensitivity analysis of indirect field oriented control;
  • Modeling of broken rotor bar in induction motors.
  Artesyn Technologies, Framingham, MA 2005
  Technology Group
  Designed optimized FFT algorithm for unity power factor compensation in ac/dc converters. FFT algorithm is
  optimized in order to minimize time and memory consumption. Designed optimal compensator for two-phase
  buck converter in voltage mode control. Implemented FFT and the compensator on an existing Silicon Labs
  platform using Si8250 Digital Power Microcontroller C code. Developed algorithms for unity power factor
  compensator in ac/dc converters for implementation on Si8250 Silicon Labs Digital Power Microcontroller.
  MIT, Cambridge, MA 2004
  Laboratory for Electromagnetic and Electronic Systems
  Designed the hardware setup for unity power factor compensation in dc converters. Implemented the control
  algorithm in an analog design and designed the experimental setup.
  University of Belgrade, Belgrade, Yugoslavia 1997-2001
  Assistant lecturer, Department for Power Electronics and Electrical Drives
  Participated in teaching of 4 undergraduate and 1 graduate course. Research in the area of indirect field oriented
  control of induction motor and published two papers in domestic conferences.
  Pole placement method for speed and position servomechanisms.
  PUBLICATIONS
  - 49 issued patents, 46 trade secrets, 2 defensive publications
  - Journal and conference papers
  • A.M. Stanković, H. Lev-Ari, M. Perišić, "Analysis and Implementation of Model-Based Linear Estimation
  of Dynamic Phasors", IEEE Transactions on Power Systems, Volume 19, Issue 4, Nov. 2004, pp 1903-
  1910
  • H. Lev-Ari, A.M. Stanković, K. Xu, M. Perišić, "Hilbert Space Techniques for Evaluating Trade-Offs in
  Reactive Power Compensation", IEEE Intl. Symp. on Circuits and Systems, Vancouver, Canada, May 2004
  • A.M. Stanković, H. Lev-Ari, M. Perišić, "Kalman Filter-Based Estimation of Short-Time Fourier
  Coefficients in Energy Applications", IEEE Conference on Decision and Control, pp. 6327-6332, Maui,
  HI, Dec. 2003.


  Назад