Чланови савета

 


председник

Слободан Курлагић
 

заменик председника

Марко Радојичић

секретар
Драгослав Лазић
 

чланови савета МЗ :
 

 

ред. број

 

име и презиме

 

засеок који заступа

1.     

Драгослав   Буквић

Папића брдо

2.     

Бранко   Аћимовић

Долови

3.     

Жељко Јокић

Тупаје

4.     

Бранко   Ћубић

Јасеново

5.     

Радомир   Јовичић

Гредица

6.     

Саша   Вуковић

Утрина

7.     

Слободан   Курлагић

Постјење

8.     

Слободан   Којадиновић

Врело

9.     

Марко   Радојичић

Кула

10.   

Милисав   Млађеновић

Мојковићи

11.   

Војимир   Веселиновић

Трнава