Генерација 1972. - обележавање 30 година мале матуре