Добро дошли у Стапаре

Село Стапари припада Граду Ужице у Златиборском округу. Смештено је  на обронцима планине Таре и преко крашке површи спушта се  до реке Ђетиње. Највише тачке  Стапара су  Буковик и Папића брдо (978m), док је најнижа тачка на реци Ђетињи (484m). Осетна висинска разлика  утицала је на топографску шароликост села. Ту свакако предњачи  Стапарска клисура,  са раскошним  кањонским амбијентом, украшеним  моћним наслагама кречњака, сипарима, речним меандрима и слаповима на Ђетињи, која спада у сами врх салмонидних река Србије.  Посебну вредност клисури  дају   термални  извори  “Стапарска бања“, пећина “Мегара“, археолошко налазиште  “Стапарска градина“, “Римско гробље“ и стаза кроз старе  тунеле.  
Ништа мање својом лепотом не заостаје ни горња регија села, чија узвишења пресецају  бројни  потоци, врела, понорнице и предивни водопади. Шарени  мозаик овог краја употпуњују  богата флора и фауна, којe се огледају  у великом присуству ендемичних, реликтних и строго заштићених врста биљака, животиња и гљива, као и природно мрестилиште  речне пастрмке.
Поред амбијенталних и историјских, Стапари имају и изузетне духовне вредности: цркву  “Светог Архистратига  Гаврила“ саграђену 1821.године  и  “Савин камен“ -  локалитет посвећен  Светом  Сави.Повољан  географски полажај резултирао је  изградњу бројних  саобраћајница од најстаријх времена до данас: римски, каравански и магистрални пут,  пругу  уског колосека Сталаћ – Сарајево, пругу  Београд-Бар  и аеродром Поникве.Богато културно-историјско и духовно наслеђе, аутентичан природни амбијент, планинска клима, лековито биље, здрава домаћа храна и еколошки чиста средина, чине туристичку понуду Стапара још занимљивијом, погодном за све љубитеље села и природе.